Traci moc na podstawie zarządzenia nr 8/2017
 
Zarządzenie  Nr 2/2013
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie wzoru formularza wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych
 
Na podstawie § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 2 ust. 3  uchwały Senatu nr 171/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów, zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
  1. 1. Wprowadza się wzór formularza wniosku o utworzenie  nowego kierunku studiów wyższych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-14 13:35:02
Data aktualizacji:2017-01-18 14:44:53

Liczba wyświetleń strony: 2261

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka