Zarządzenie  Nr 20/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 
w roku akademickim 2013/2014

  

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1366 ze zm. ) oraz § 156 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 wynosi:

 Lp.

Jednostka podstawowa prowadząca
studia doktoranckie

Dyscyplina

Limit przyjęć

1

Wydział Humanistyczny

historia

40

językoznawstwo

7

literaturoznawstwo

20

razem wydział

67

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

biologia

12

chemia

6

fizyka

10

geografia

10

razem wydział

38

3

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

pedagogika

20

sztuki piękne

15

razem wydział

35

Razem Uczelnia

140

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 10:03:41
Data aktualizacji:2013-05-08 11:16:47

Liczba wyświetleń strony: 1652

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka