zmienione zarządzeniem nr 44/2014

Zarządzenie Nr 29/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Do dnia 30 czerwca 2013 roku studenci studiów niestacjonarnych  zawierają aneksy rozwiązujące dotychczasowe umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i zawierają nowe umowy określone w załączniku nr 2. Warunkiem zawarcia nowej umowy jest uregulowanie przez studenta wszystkich wymagalnych należności wobec Uczelni.   

 

§ 3

Traci moc:

  1. zarządzenie Nr 16/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. zarządzenie Nr 28/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19  kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany obowiązującego w Uczelni wzoru o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
    w Kielcach.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-23 08:11:38
Data aktualizacji:2014-06-13 09:48:46

Liczba wyświetleń strony: 1931

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka