Zarządzenie Nr 14/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie literaturoznawstwa

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 225 poz. 1351 ) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się z dniem 1 października 2013 roku stacjonarne studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-03-21 09:44:55
Data aktualizacji:2013-03-21 09:44:56

Liczba wyświetleń strony: 1729

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka