traci moc na podst. zarządzenia nr 7/2015

Zarządzenie Nr 80/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania i korzystania ze  zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 41 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rektor Uniwersytetu zatwierdza Regulamin udostępniania i korzystania ze  zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 44/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-30 10:30:24
Data aktualizacji:2015-02-04 09:21:03

Liczba wyświetleń strony: 1602

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka