sprostowanie w zarządzeniu nr 101/2013

 Zarządzenie Nr 21/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Rok akademicki 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.

2.     Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2013/2014

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2013

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2013 – 28.02.2014

zajęcia dydaktyczne

01.10.2013 – 20.12.2013

ferie zimowe

20.12.2013 – 06.01.2014

zajęcia dydaktyczne c.d.

07.01.2014 – 30.01.2014

22.01.2014  r. (środa) – zajęcia wg planu poniedziałkowego

28.01.2014  r. (wtorek) – zajęcia wg planu poniedziałkowego

zimowa sesja egzaminacyjna

03.02.2014 – 14.02.2014

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

03.02.2014

przerwa międzysemestralna

15.02.2014 – 19.02.2014

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

20.02.2014 – 28.02.2014

SEMESTR LETNI

03.03.2014 – 30.09.2014

zajęcia dydaktyczne

03.03.2014 – 16.04.2014

wakacje wiosenne

17.04.2014 – 22.04.2014

zajęcia dydaktyczne c.d.

23.04.2014 – 25.06.2014

16.06.2014 r. (poniedziałek) – zajęcia wg planu czwartkowego

17.06.2014 r. (wtorek) – zajęcia wg planu piątkowego

18.06.2014  r. (środa) – zajęcia wg planu czwartkowego

25.06.2014  r. (środa) – zajęcia wg planu piątkowego

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2014,  20.06.2014

letnia sesja egzaminacyjna

26.06.2014 – 09.07.2014

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

30.06.2014

wakacje letnie

10.07.2014 – 07.09.2014

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

08.09.2014 – 23.09.2014

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2013/2014

24.09.2014 – 30.09.2014

 

 

§ 3

 

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 9 lipca 2014 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2013 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  14 lutego 2014 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 10:04:41
Data aktualizacji:2014-01-03 08:03:55

Liczba wyświetleń strony: 2591

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka