Traci moc na podstawie zarządzenia nr 284/2020

Zarządzenie Nr 4/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej dla Uniwersytetu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

 1. odwołuje się Martę Mrozik,
 2. powołuje się Lecha Pepaś.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Komisji Socjalnej przedstawia się następująco:

 1. Katarzyna Chojnacka,
 2. Edyta Majcher-Ociesa,
 3. Ewa Krak,
 4. Lech Pepaś,
 5. Anna Śmietańska,
 6. Stanisław Cygan,
 7. Barbara Antonkiewicz,
 8. Bożena Kosno,
 9. Mariola Rybak.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2013-02-06
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 11:49:51
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 09:22:43

Liczba wyświetleń strony: 1884

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka