Zarządzenie Nr 22/2013

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Filii
w Piotrkowie Trybunalskim

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim likwiduje się Pracownię Socjologii.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2013 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 10:07:12
Data aktualizacji:2013-05-08 11:16:59

Liczba wyświetleń strony: 1660

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka