zmiany w zarządzeniu nr 88/2013, 4/2015, 71/2016, 62/2018

Zarządzenie Nr 12/2013
Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 marca 2013 roku
w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.     

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:

 1. Wydział Nauk Społecznych,
 2. Wydział Filologiczno-Historyczny,
 3. Studium Wychowania Fizycznego,
 4. Studium Języków Obcych,
 5. Akademickie Biuro Karier.

§2

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

 1. Instytut Nauk Pedagogicznych
 1. Zakład Historii i Teorii Kształcenia,
 2. Zakład Metodologii Badań Społecznych,
 3. Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej,
 4. Zakład Pedagogiki Pracy i Teorii Rozwoju Zawodowego,
 5. Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,
 6. Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,
 7. Pracownia Edukacji Obronnej,
 8. Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przygotowania Pedagogicznego,
 9. Pracownia Psychologii,
 10. Pracownia Wychowania Estetycznego.
 1. Katedra Ekonomii,
 1. Zakład Podstaw Ekonomii,
 2. Zakład Ubezpieczeń i Finansów.
 1. Katedra Zarządzania,
 1. Zakład Logistyki i Metod Ilościowych w Biznesie,
 2. Zakład Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstwa,
 3. Zakład Marketingu.
 1. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.
 2. Pracownia Socjologii.
 3. Pracownia Informatyki.

§3

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Filologii Polskiej.

1)      Zakład Literatury Polskiej,

2)      Zakład Literatury Powszechnej,

3)      Zakład Języka Polskiego,

4)      Zakład Teorii Literatury.

2.      Instytut Historii.

1)      Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Histografii,

2)      Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku

   i Archiwistyki,

3)      Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX Wieku,

4)      Pracownia Historii Wojskowości.

3.      Instytut Stosunków Międzynarodowych.

1)      Zakład Polityki Bezpieczeństwa i Zagrożeń Cywilizacyjnych,

2)      Zakład Dyplomacji i Polityki Europejskiej,

3)      Zakład Teorii i Myśli Politycznej.

4.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.

 

§4

Traci moc obowiązującą:

 1. Zarządzenie nr 98/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Zarządzenie nr 80/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2012r. w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2013-03-07 10:45:59
Data aktualizacji:2020-08-28 12:35:21

Liczba wyświetleń strony: 1667

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka