zmiany w zarządzeniu nr 6/2014, 3/2016, 22/2016

Zarządzenie Nr 30/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych w Uczelni

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, ze zm.) oraz § 69 ust. 1 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-24 08:19:54
Data aktualizacji:2016-05-11 15:24:29

Liczba wyświetleń strony: 2375

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka