traci moc na podstawie zarządzenia nr 51/2015

Zarządzenie Nr 15/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) i art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 1

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu.
 2. Uczestnikom studiów doktoranckich może być powierzone prowadzenie zajęć na studiach wyższych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w formie: ćwiczeń, ćwiczeń terenowych,  ćwiczeń warsztatowych, zajęć laboratoryjnych, konwersatoriów, lektoratów, wykładów, seminariów dyplomowych.
 3. Wykłady i seminaria dyplomowe mogą być prowadzone przez uczestników studiów doktoranckich wyłącznie w formie współuczestniczenia.
 4. Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych poszczególnym uczestnikom studiów doktoranckich na dany rok akademicki planuje kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym (promotorem) oraz dyrektorem właściwej jednostki organizacyjnej.

§ 2

 1. Obowiązkowy wymiar praktyk dla całego okresu studiów doktoranckich wynosi od 140 do 200 godzin dydaktycznych. 
 2. Roczny obowiązkowy wymiar praktyk wynosi:
  1. 20 godzin dydaktycznych (w tym minimum 10 godzin w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych) - na pierwszym roku studiów,
  2. 40  godzin dydaktycznych (w tym minimum 10 godzin w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych) - na wyższych latach studiów.
 3. Właściwa rada podstawowej jednostki organizacyjnej może zwiększyć wymiar praktyk do 90 godzin rocznie.
 4. Za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej uczestnicy studiów doktoranckich nie otrzymują wynagrodzenia.
 5. Wzór karty praktyk stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2013/14.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:16:32
Data aktualizacji:2015-06-29 11:30:38

Liczba wyświetleń strony: 1770

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka