Zarządzenie Nr 64/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie wysokości i  liczby stypendiów doktorskich

 w roku akademickim 2013/2014

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 6 pkt 1 Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich stanowiącego załącznik do Zarządzenie Rektora nr 104/2012 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W roku akademickim 2013/2014 nie będą przyznawane stypendia doktorskie.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:07:14
Data aktualizacji:2013-10-02 08:07:15

Liczba wyświetleń strony: 1404

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka