Traci moc dn. 1.10.2019 na mocy zarządzenia nr 61/2019

Zarządzenie Nr 5/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 13 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 115/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W paragrafie 14 Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 115/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

 

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W roku 2013:

  1. nauczyciele akademiccy zobowiązani są wprowadzić informacje, o których mowa
    w § 2 Regulaminu w terminie do 10 marca,
  2. zatwierdzenie parametryzacji, o którym mowa w § 6 pkt 2 Regulaminu następuje
    w terminie do dnia 29 marca,
  3. składanie odwołań, o których mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu następuje w terminie trzech dni roboczych od dnia 2 kwietnia,
  4. opracowanie sprawozdań, o których mowa w § 11 Regulaminu następuje w terminie do końca kwietnia.".

 

2) skreśla się ustęp 2.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-13 14:36:34
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-07-30 12:06:33

Liczba wyświetleń strony: 1953

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka