Zarządzenie Nr 96/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w projekcie pt:„Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” .
  2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-12-03 08:49:24
Data aktualizacji:2013-12-03 08:56:09

Liczba wyświetleń strony: 1453

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka