Zarządzenie Nr 76/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 14 października 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 200 i 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich stanowiącego załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich UJK stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r.
z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzenia nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2013/2014 powołuje się Komisje doktoranckie  w składzie:

1 . Dla kierunku historia:

1)  dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący,

2)  prof. dr hab. Stanisław Wiech – członek,

3)  dr hab. Marta Samek, prof. UJK – członek,

4)  dr hab. Jerzy Gapys – członek,

5)  mgr Barbara Kasprzyk – przedstawiciel doktorantów.

 

2. Dla kierunku językoznawstwo:

1)  dr hab. Andrzej Kominek - przewodniczący,  

2)  prof. dr hab. Marek Ruszkowski – członek, 

3)  dr hab. Maria Żurek – członek,

4)  mgr Marlena Chudzik – przedstawiciel doktorantów.

 

3. Dla kierunku literaturoznawstwo:

1)  dr hab. Grażyna Legutko - przewodnicząca,  

2)  dr hab. Anna Kurska – członek, 

3)  dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba – członek,

4)  mgr Łukasz Janeczek – przedstawiciel doktorantów.

 

§ 2

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2013/2014 powołuje się Komisje doktoranckie w składzie:

1 . Dla kierunku  biologia:

1) dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK – przewodniczący, 

2) dr hab. Janusz Łuszczyński – członek, 

3) prof. dr hab. Wiesław Kaca – członek, 

4) mgr Agnieszka Tomaszewska – przedstawiciel doktorantów.

 

2. Dla kierunku geografia:

1) dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK – przewodniczący, 

2) dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK – członek, 

3) dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK – członek, 

4) mgr Monika Noga - przedstawiciel doktorantów. 

 

3. Dla kierunku chemia:

1) dr hab. Agnieszka Gałuszka, prof. UJK – przewodnicząca, 

2) dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK – członek, 

3) dr hab. Krystyna Kurdziel  – członek, 

4) mgr Małgorzata Zienkiewicz - przedstawiciel doktorantów. 

 

4. Dla kierunku fizyka:

1) prof. dr hab. Wojciech Florkowski – przewodniczący, 

2) prof. dr hab. Marek Pajek – członek, 

3) prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński – członek, 

4) mgr Alina Czajka - przedstawiciel doktorantów. 

 

§ 3

 Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w roku akademickim 2013/2014 powołuje się Komisje doktoranckie w składzie:

1 . Dla kierunku pedagogika:

1) dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. UJK  – przewodnicząca,

2) dr hab. Bożena Matyjas, prof. UJK – członek,

3) prof. zw.  dr hab. Andrzej Bogaj – członek,

4) dr hab. Sławomir Koziej – członek, 

5) mgr Bogumił Sobczyk – przedstawiciel doktorantów.

 

2. Dla kierunku sztuki piękne:

1) dr hab. Urszula Ślusarczyk, prof. UJK - przewodnicząca,  

2) prof. Ryszard Ługowski – członek, 

3) prof. zw. Władysław Szczepański – członek, 

4) mgr Joanna Łuczaj – przedstawiciel doktorantów.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-10-18 14:40:43
Data aktualizacji:2013-10-18 15:22:35

Liczba wyświetleń strony: 1452

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka