Zarządzenie Nr 82/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2013/2014.

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich UJK stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 87/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienionego zarządzeniem nr 62/2013 zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w UJK w roku akademickim 2013/2014 odbywających studia doktoranckie na poszczególnych kierunkach studiów doktoranckich wynosi:

 

  1. Wydział Humanistyczny: jedenastu doktorantów, w tym:

a) kierunek językoznawstwo: trzech doktorantów,

b) kierunek historia: pięciu doktorantów,

c) kierunek literaturoznawstwo: trzech doktorantów.

 

  1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: dwunastu doktorantów, w tym:
  1. kierunek biologia: czterech doktorantów,
  2. kierunek chemia: trzech doktorantów,
  3. kierunek fizyka: dwóch doktorantów,
  4. kierunek geografia: trzech doktorantów.

 

  1. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny: siedmiu doktorantów, w tym:
  1. kierunek pedagogika: trzech doktorantów,
  2. kierunek sztuki piękne: czterech doktorantów.

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego  w roku akademickim 2013/2014 wynosi tysiąc trzysta czterdzieści siedem złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-30 10:38:30
Data aktualizacji:2013-10-30 10:38:31

Liczba wyświetleń strony: 1432

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka