Zarządzenie  Nr 17/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych 
w roku akademickim 2018/2019

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4, lit. a ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze zm. ) oraz § 69 ust.3 pkt 5)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-04-04 11:04:45
Data aktualizacji:2018-04-04 11:04:46

Liczba wyświetleń strony: 1244

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka