Zarządzenie Nr 49/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie wyznaczenia Prorektora przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej

 

Na podstawie § 69 ust. 2 oraz § 137 ust. 3 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznacza dr hab. Michała Arabskiego,
prof. UJK – Prorektora do Nauki i Współpracy z Zagranicą na przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-27 08:57:23
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:10:47

Liczba wyświetleń strony: 940

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka