Zmienione zarządzeniem nr 47/2018

Zarządzenie Nr 29/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 maja 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu oraz projektu Umowy trójstronnej dotyczącej realizacji stażu w ramach projektu „OPERACJA – STAŻ!”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się̨ co następuje:

§1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „OPERACJA – STAŻ!” realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
    w Kielcach, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
    i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wprowadza się projekt Umowy trójstronnej dotyczącej realizacji stażu w ramach
    ww. projektu.
  4. Umowa, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-05-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-10 13:22:55
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:08:28

Liczba wyświetleń strony: 896

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka