Zarządzenie Nr 31/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 15/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” wprowadza się załącznik nr 2 - tj. umowę trójstronną dotyczącą realizacji stażu. Załącznik, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 13:33:57
Data aktualizacji:2018-05-29 13:45:40

Liczba wyświetleń strony: 1039

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka