Zarządzenie Nr 24/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „SIMED-symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”

           

Na podstawie art. 66 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „SIMED-symulacja
    w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach
    ” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-05-02 09:50:14
Data aktualizacji:2018-05-02 09:50:15

Liczba wyświetleń strony: 962

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka