Zmienione Zarządzeniem Nr 49/2019

Zarządzenie Nr 66/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 października 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę

zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad

przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

           

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasady przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 37/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-22 11:06:33
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 736

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka