Zarządzenie Nr 10/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  W strukturze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się zmian w Instytucie Pedagogiki i Psychologii polegających na:

1)     likwidacji:

a)     Zakładu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej,

b)     Zakładu Socjologii,

2)     utworzeniu Zakładu Socjologii i Pracy Socjalnej.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 82/2012  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§4

 

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego wchodzą:

1.      Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,

2.      Zakład Pedagogiki Społecznej,

3.      Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego,

4.      Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,

5.      Zakład Psychologii,

6.      Zakład Socjologii i Pracy Socjalnej,

7.      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej,

8.      Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.”.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-01 11:34:42
Data aktualizacji:2018-02-01 11:34:42

Liczba wyświetleń strony: 1039

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka