Zarządzenie Nr 37/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 czerwca 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione zarządzeniem Nr 27/2017

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 8) i § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c, rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 345) oraz § 69 ust. 2 Statutu, zarządza się co następuje: 

 

§ 1

 1. W Zarządzeniu Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r.  w sprawie praktyk  studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem
  Nr  27/2017 dotychczasowe załączniki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 zastępuje się nowymi załącznikami:
 1. Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych
  w zakładach pracy,
 2. Załącznik nr 3 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych
  w szkole,
 3. Załącznik nr 4 – wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy – praktyka zagraniczna,
 4. Załącznik nr 5 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich
  i psychologiczno-pedagogicznych,
 5. Załącznik nr 6 – wzór umowy z zakładami pracy,
 6. Załącznik nr 7 – wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej
  i psychologiczno-pedagogicznej,
 7. Załącznik nr 19 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych ZOZ WLiNoZ,
 8. Załącznik nr 20 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych WLiNoZ,
 9. Załącznik nr 21 – wzór umowy dotyczącej zajęć praktycznych WLiNoZ,
 10. Załącznik nr 22 – wzór porozumienia w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych WLiNoZ,
 11. Załącznik nr 23 – wzór umowy zlecenie wraz z oświadczeniem Zakładu Pracy.
 1.  Załączniki, o których mowa w pkt 1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-20 11:24:58
Data aktualizacji:2018-09-11 12:52:30

Liczba wyświetleń strony: 1109

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka