Zmienione zarządzeniem nr 13/2019

Zarządzenie Nr 81/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 7 listopada 2018 roku

 

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, wprowadzonego o Zarządzeniem Rektora UJK nr 60/2018 z dn. 27 września 2018 r. zarządza się,  co następuje:

 

§ 1

 

Liczbę doktorantów – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, w roku akademickim 2018/2019 określa poniższa tabela:

 

Lp.

Wydział

I rok

II rok

III rok

IV rok

1

Wydział Humanistyczny

5

4

7

7

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

2

1

2

2

3

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

1

1

4

4

 

 

§ 2

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019 wynosi tysiąc sześćset złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-11-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-09 13:01:24
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:14:57

Liczba wyświetleń strony: 800

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka