Zarządzenie Nr 93/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 grudnia 2018 roku

 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

 

Na podstawie art. 129, 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 917  z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowy dzień – 24 grudnia 2018 r. jako wolny od pracy nie obniżający ustalonych w Uczelni norm czasu pracy.
  2. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-12 13:38:54
Data aktualizacji:2018-12-12 13:38:55

Liczba wyświetleń strony: 1028

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka