Zarządzenie Nr 16/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska
oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

W Regulaminie projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora 45/2017 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Paragraf 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Projekt skierowany  jest do 120 studentów/tek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków:

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI), studia licencjackie oraz semestr IV, V, VI, VII (studia inżynierskie)

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV),

którzy w chwili złożenia Formularza zgłoszeniowego posiadają status studenta/tki Uniwersytetu i spełniają podstawowe obowiązki wynikające z Regulaminu studiów.”.

 

  1. Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany student/ka czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków:

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI) studia licencjackie oraz semestr IV, V, VI, VII (studia inżynierskie)

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV).”.

 

  1. Paragraf 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4. Terminy rekrutacji:

- kwiecień 2017 r.,

- październik 2017 r.,

- kwiecień 2018 r.,

- październik 2018 r.

- kwiecień 2019 r.

Szczegółowe terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK – www.ujk.edu.pl; www.ujk.edu.pl/wmp/ .”.

 

 

 

  1. Paragraf 4 ust. 5 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„ 1) status studenta/tki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków:

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI),

- ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI), studia licencjackie oraz semestr IV, V, VI, VII (studia inżynierskie)

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV),

potwierdzony kserokopią odpowiednich stron z indeksu, (kryterium formalne – 0 pkt).”.

 

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 10:53:44
Data aktualizacji:2018-04-04 10:53:44

Liczba wyświetleń strony: 1016

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka