Zarządzenie Nr 78/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2018 roku

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego, dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych przekształca się:
  1. Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku w Zakład Historii Powszechnej,
  2. Zakład Historii Polski do XIX wieku w Zakład Historii Polski,
  1. w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych likwiduje się:
  1. Zakład Historii XIX i XX wieku,
  2. Pracownię Międzynarodowych Stosunków Kulturowych.
  1. w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych tworzy się Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, struktura organizacyjna Wydziału Filologiczno – Historycznego przedstawia się następująco:

 

„W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

  1. Zakład Historii Powszechnej,
  2. Zakład Historii Polski,

3)      Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji.

2.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-06 12:06:11
Data aktualizacji:2018-11-06 12:06:12

Liczba wyświetleń strony: 751

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka