Zarządzenie Nr 63/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 października 2018 roku

 

w sprawie ustalenia wzorów umów najmu pokoi w Domach Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się wzór umowy najmu pokoi w Domach Studenta UJK dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się wzór umowy najmu pokoi w Domach Studenta Uniwersytetu UJK dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Decyzję o przyznaniu pokoi podejmuje Kierownik Domu Studenta, który kieruje wniosek o zawarcie umowy najmu z danym podmiotem do  Prorektora ds. Studenckich
    i Kształcenia.
  2. Do zawierania umów wskazanych w ust. 1 upoważniony jest Prorektor ds. Studenckich
    i Kształcenia wraz z Kwestorem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-10 10:02:50
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:03:52

Liczba wyświetleń strony: 783

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka