Zarządzenie Nr 48/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 lipca 2018 roku

 zmieniające zarządzenie nr 87/2017  z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Nowa Era Kształcenia”

 

            Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 87/2017 stanowiącego regulamin projektu „Nowa Era Kształcenia” wprowadza się następującej zmiany:
  1. w § 5 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

 

„13. W  ramach wsparcia zagranicznego English Medium Instruction (EMI) Realizator Projektu:

  1. wypłaci uczestnikom szkolenia stypendium na pokrycie kosztu utrzymania i zakwaterowania,
  2. dokona zwrotu kosztów ubezpieczenia NNW,
  3. dokona zwrotu kosztów podróży na lotnisko, oraz z lotniska do miejsca zakwaterowania za granicą, na zasadach określonych w umowie o jakiej mowa w ust. 14,
  4. pokrywa koszty biletu lotniczego w obie strony.”.
  1. Jednolita treść regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-13 08:49:57
Data aktualizacji:2018-07-13 08:49:58

Liczba wyświetleń strony: 861

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka