Zarządzenie Nr 59/2018


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Zarządzania
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Instytucie Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania dokonuje się zmiany polegającej na zmianie nazwy Zakładu Zarządzania Regionem na Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

§ 2

 

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 88/2016 Rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

 

„§4

 

W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1.  Zakład Zarządzania Strategicznego.

2.  Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu.

3.  Zakład Zarządzania Finansami.

4.  Zakład Rachunkowości.

5.  Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji.

6.  Zakład Logistyki.

7.  Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem.

8.  Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi.”.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2018r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-03 08:49:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:05:20

Liczba wyświetleń strony: 830

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka