Zarządzenie Nr 88/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada  2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 36 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) a także § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W zarządzeniu Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019 dotychczasowy załącznik nr 5 zastępuje się nowym załącznikiem nr 5.
  2. Nowy załącznik nr 5, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-29 13:05:12
Data aktualizacji:2018-11-29 13:05:12

Liczba wyświetleń strony: 1044

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka