Zarządzenie Nr  3/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 stycznia 2018 roku

 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

 

Na podstawie art. 129, 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1666  z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W związku ze świętem w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowy dzień – 1 czerwca 2018 r.  jako wolny od pracy.

2. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-19 08:01:40
Data aktualizacji:2018-01-19 10:40:49

Liczba wyświetleń strony: 1705

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka