Zarządzenie Nr 67/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach    

z dnia 17 października 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

           

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-22 11:20:01
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 08:03:24

Liczba wyświetleń strony: 1092

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka