Zarządzenie Nr 18/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2018 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
    1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2018/2019

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

28.09.2018

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2018 – 24.02.2018

zajęcia dydaktyczne

01.10.2018 – 21.12.2018

ferie zimowe

22.12.2018 – 02.01.2019

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2019 – 25.01.2019

dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.11.2018

zimowa sesja egzaminacyjna

28.01.2019 – 08.02.2019

przerwa międzysemestralna

09.02.2019 – 13.02.2019

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

14.02.2019 – 23.02.2019

SEMESTR LETNI

25.02.2019 – 30.09.2019

zajęcia dydaktyczne

25.02.2019 – 17.04.2019

wakacje wiosenne

18.04.2019 – 23.04.2019

zajęcia dydaktyczne c.d.

24.04.2019 – 18.06.2019

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2019

letnia sesja egzaminacyjna

19.06.2019 – 05.07.2019

wakacje letnie

06.07.2019 – 15.09.2019

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2019 – 25.09.2019

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

26.09.2019 – 27.09.2019

 

§ 3

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2019 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 21 września 2018 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 15 lutego 2019 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-04-04 11:07:39
Data aktualizacji:2018-04-04 11:07:39

Liczba wyświetleń strony: 4382

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka