Zarządzenie Nr 7/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.), § 3 ust. 3 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 1 ze zm.), w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1539 ze zm.)
w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 zarządzenia Nr 67/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta  pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„1) dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania – dziekan -
prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia,”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-30 08:12:04
Data aktualizacji:2018-01-30 08:12:05

Liczba wyświetleń strony: 1086

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka