Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2018

Zarządzenie Nr 2/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 stycznia 2018 roku

 

ws. ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1666 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się w 2018 r. następujące normy czasu dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

a) Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe:

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

miesiąc

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

160

20

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień wolny)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

IX

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

razem

2.008

251

 

b) Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

 

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)

672

84

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 4 święta) - (8 godz. × 1 dzień wolny)

672

84

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)

664

83

razem

2.008

251

 

2. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje norma godzin pracy proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

 

1. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników zaliczonych do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których czas pracy na mocy odrębnych przepisów jest krótszy niż przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-01-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-19 07:57:20
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:09:59

Liczba wyświetleń strony: 1491

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka