Zarządzenie Nr 82/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 listopada 2018 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej       

    

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
    w Kielcach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach”
    , w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-15 08:06:11
Data aktualizacji:2018-11-15 08:42:28

Liczba wyświetleń strony: 790

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka