Zmienione zarządzeniem nr 12/2019

Zarządzenie Nr 80/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 7 listopada 2018 roku

 

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668) , § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK nr 60/2018 z dn. 27 września 2018 r. zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów, odbywających studia doktoranckie w UJK w Kielcach, uprawnionych                   do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych wydziałach wynosi:

 

Lp.

Wydział

I rok

II rok

III rok

IV rok

1

Wydział Humanistyczny

10

8

3

8

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

4

3

2

7

3

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

3

3

5

5

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-11-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-09 12:57:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:13:02

Liczba wyświetleń strony: 880

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka