Traci moc na podstawie zarządzenia nr 62/2019

Zarządzenie Nr 50/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

§ 2.

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione zarządzeniami Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2017 roku i Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2018 roku.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-08-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-08-22 09:18:28
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 12:46:09

Liczba wyświetleń strony: 2375

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka