Zarządzenie Nr 8/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 zarządzenia Nr 68/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach
i zasadach odpłatności za kursy dokształcające pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„1) dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania – dziekan -
prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia,”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-01 10:42:29
Data aktualizacji:2018-02-01 10:42:30

Liczba wyświetleń strony: 1060

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka