Zarządzenie Nr 38/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2183.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 66/2016 w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w § 1 treść
pkt 2) zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„2) prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. Michałowi Arabskiemu, prof. UJK,”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-20 11:50:32
Data aktualizacji:2018-06-20 12:45:36

Liczba wyświetleń strony: 876

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka