Zarządzenie Nr 40/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 czerwca  2018 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 17  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1501 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019
w załączniku nr 1 dotychczasową treść w części II.:

 

  1. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach doktoranckich
    w roku akademickim 2018/2019

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

Kwota za jeden okres płatności
(8 okresów płatności)

Wysokość opłaty rocznej  (suma za wszystkie okresy płatności)

1

2

3

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

1537,50 zł

12 300 zł

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

Nauki o zdrowiu

625 zł

5 000 zł

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

  1. Opłata za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach doktoranckich
    w roku akademickim 2018/2019

Dyscyplina studiów/nazwa studiów

Kwota za jeden okres płatności
(8 okresów płatności)

Wysokość opłaty rocznej  (suma za wszystkie okresy płatności)

1

2

3

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Biologia

1537,50 zł

12 300 zł 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

Nauki o zdrowiu

 

 

I-II rok

625 zł

5 000 zł

III-IV rok

375 zł

3 000 zł

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-25 11:09:55
Data aktualizacji:2018-06-25 11:16:53

Liczba wyświetleń strony: 1099

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka