Zarządzenie Nr 86/2018


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 listopada 2018 roku


w sprawie sprostowania zarządzenia nr 85/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 38 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 85/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści § 2 ust. 1 w ten sposób że, w miejsce słów „do dnia 20 listopada 2018 roku” wprowadza się słowa „do dnia 27 listopada 2018 roku”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-26 12:45:27
Data aktualizacji:2018-11-26 12:45:28

Liczba wyświetleń strony: 755

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka