Zarządzenie Nr 4/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 stycznia 2018 roku

 

w sprawie wyznaczenia Prorektora przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami

 

Na podstawie § 69 ust. 2 oraz § 137 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznacza dr hab. Monikę Szpringer, prof. UJK – Prorektora do Spraw Studenckich i Kształcenia na przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia Prorektora przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-23 09:32:58
Data aktualizacji:2018-01-23 09:35:49

Liczba wyświetleń strony: 1150

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka