Traci moc na podstawie zarządzenia nr 111/2019

Zmienione zarządzeniem nr 8/2019

Zarządzenie Nr 73/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2018 roku

 

w sprawie powołania w UJK pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa

 

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

 

 1. W związku z procesem wdrażania ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce powołuje się pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest w Uniwersytecie działalność naukowa.
 2. Pełnomocnicy koordynują działalność naukową w przyporządkowanych dyscyplinach naukowych lub artystycznych, niezależnie od jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzona.
 3. Pełnomocnikami Rektora są:

 

 1. w dziedzinie nauk humanistycznych:
 • dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK w dyscyplinie: historia;
 • dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK w dyscyplinie: językoznawstwo;
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK w dyscyplinie: literaturoznawstwo.

 

 1. w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:
 • prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek w dyscyplinie: nauki medyczne;
 • dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o zdrowiu.

 

 1. w dziedzinie nauk społecznych:
 • dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK w dyscyplinie: ekonomia i finanse;
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie;
 • dr Olga Dąbrowska – Cendrowska w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska – Metryka w dyscyplinie: nauki o polityce i administracji;
 • dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości;
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia w dyscyplinie: nauki prawne
 • dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK w dyscyplinie: pedagogika;
 • dr hab. Krzysztof Gąsior w dyscyplinie: psychologia.

 

 1. w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:
 • dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK w dyscyplinie: matematyka;
 • dr hab. Joanna Czerwik – Marcinkowska w dyscyplinie: nauki biologiczne;
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka w dyscyplinie: nauki chemiczne;
 • dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK w dyscyplinie: nauki fizyczne;
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku.
 1. w dziedzinie sztuki:
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski w dyscyplinie: sztuki muzyczne;
 • dr hab. Katarzyna Ziołowicz w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

§ 2

 

Do zadań pełnomocnika ds. dyscypliny należy:

 1. współpraca z władzami w zakresie wypracowania w Uniwersytecie rozwiązań organizacyjnych mających na celu wdrożenie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku;
 2. koordynowanie w obszarze dyscypliny wdrażania wypracowanych rozwiązań;
 3. nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia procesu składania przez pracowników prowadzących działalność naukową, oświadczeń o których mowa w art. 265 ust. 4-5, 13 oraz 343 ust. 7 i 8 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz aktualizację tych danych w systemie POL-on;
 4. analiza osiągnięć naukowych i projektów w dyscyplinie, które będą stanowić podstawę ewaluacji w zakresie oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej oraz oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinie;
 5. bieżąca współpraca z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-10-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-31 08:07:15
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:07:47

Liczba wyświetleń strony: 1784

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka