Zarządzenie Nr 32/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2018 roku

zmieniające zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W § 1 zarządzenia Nr 68/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające pkt 8) otrzymuje brzmienie:

 

„8) dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu –  kierownik -
dr Robert Dutkiewicz.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 13:45:31
Data aktualizacji:2018-05-29 13:46:20

Liczba wyświetleń strony: 908

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka