Zarządzenie Nr 87/2018


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 listopada 2018 r.

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W strukturze organizacyjnej Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego, dokonuje się przekształcenia Zakładu Historii Średniowiecznej
i Zakładu Historii XVI-XVIII wieku w Zakład Historii Średniowiecznej i Nowożytnej (do końca XVIII w.)

 

§2

Po wprowadzeniu zmiany, o których mowa w §1, struktura organizacyjna Wydziału Humanistycznego przedstawia się następująco:

 

㤠1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wchodzą:

 1. Instytut Filologii Obcych,
 2. Instytut Historii,
 3. Instytut Filologii Polskiej,
 4. Instytut Dziennikarstwa i Informacji.

 

§ 2

 

W skład Instytutu  Filologii Obcych wchodzą:

 1. Zakład Literatury,
 2. Zakład Językoznawstwa,
 3. Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 4. Zakład Przekładoznawstwa,
 5. Zakład Badań Historyczno – Kulturowych.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Historii wchodzą:

 1. Zakład Historii Starożytnej,
 2. Zakład Historii Średniowiecznej i Nowożytnej (do końca XVIII w.),
 3. Zakład Historii XIX Stulecia,
 4. Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1945,
 5. Zakład Historii po 1945 roku,
 6. Zakład Historii Kultury i Nauki.

 

§4

 

W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:

 1. Zakład Literatury XX i XXI wieku,
 2. Zakład Historii Literatury i Teorii Literatury,
 3. Zakład Badań Kulturowych,
 1. Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów,
 1. Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej,
 2. Zakład Komunikacji Językowej,
 3. Zakład Edukacji Polonistycznej.

 

§5

 

W skład Instytutu Dziennikarstwa i Informacji wchodzą:

 1. Zakład Medioznawstwa,
 2. Zakład Dziennikarstwa,
 3. Zakład Historii Mediów,

a) Pracownia Informacji i Nowych Mediów.”

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1.10.2018r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-11-26 12:58:19
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-11-26 12:58:55

Liczba wyświetleń strony: 741

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka