Zarządzenie Nr 47/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 29/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu oraz projektu Umowy trójstronnej dotyczącej realizacji stażu
w ramach projektu „OPERACJA – STAŻ!”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 29/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu oraz projektu Umowy trójstronnej dotyczącej realizacji stażu w ramach projektu „OPERACJA – STAŻ!” wprowadza się następujące zmiany:
  1. dotychczasowy załącznik nr 1 zastępuje się nowym załącznikiem nr 1 „Regulamin projektu „OPERACJA – STAŻ!”
  2. dotychczasowy załącznik nr 2 zastępuję się nowym załącznikiem nr 2 „Umowa trójstronna dotyczącą realizacji stażu”.
  1. Załączniki o jakich mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-06-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-06 12:22:55
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-03-31 12:19:23

Liczba wyświetleń strony: 819

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka