Zarządzenie Nr 36/2018

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 czerwca 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku do § 7 dodaje się ustęp 3 o treści:

„Rektor, na wniosek studenta, może odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, a w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub rodzinnej studenta. Odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty następuje w drodze decyzji rektora”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-06-20 10:01:37
Data aktualizacji:2018-06-20 10:01:38

Liczba wyświetleń strony: 1007

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka